TULA Solution - Electronics Components and Instruments @ Vietnam  
   Online (237)    ENGLISH
Trang chủ | Đối tác | Thư ngỏ | Sơ đồ web | Liên hệ | Tìm kiếm 
- Xem kho hàng STOCK » Click here! GIỚI THIỆU | THIẾT BỊ | VẬT TƯ | LINH KIỆN | DỊCH VỤ Support HỖ TRỢ

 SẢN PHẨM

Máy nạp rom, đế nạp
+ Máy nạp rom đa năng
+ Máy nạp rom đa kênh
+ Máy nạp rom on-board
+ Máy nạp chuyên biệt
+ Hệ thống nạp tự động
+ Phụ kiện, đế nạp socket
+ Xoá Rom, kiểm tra IC
Đo lường và kiểm tra
+ Máy hiện sóng scope
+ Mạng vector, phổ, logic
+ Thu thập dữ liệu, logger
+ Đồng hồ vạn năng số
+ Máy phát xung, đếm tần
+ Máy đo LCR, linh kiện
+ Kit đào tạo, phát triển
Các công cụ sản xuất
+ Bộ đổi nguồn, tải điện tử
+ Máy khò, mỏ hàn thiếc
+ Dây chuyền SMT Line
+ Thiết bị sản xuất PCBA
Thiết bị, công cụ khác
+ Thiết bị Automotive
+ Viễn thông, truyền hình
+ Thiết bị quang, cơ, lực
Linh phụ kiện Điện tử
+ Vi điều khiển họ 8051
+ Nuvoton ARM Cortex-M
+ Nuvoton ARM7/9 Soc
+ Chip phát nhạc, audio
+ Wireless RF IC, Tools
+ Vật tư hàn, rửa mạch
e-Shop thiết bị, vật tư

 Ai đang online
Hiện tại có 237 khách và 0 thành viên đang online.

Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đây

 Số lượt truy cập
129251207
lượt xem, tính từ 20/12/2006
OUR PARTNERS
(Products Line-Card)
Flash Support Group

PEmicro

 


______________________

Princeton Technology Corporation - Car and Consumer IC Solutions Provider


  

Danh mục nội dung: Danh mục chính/3. Hệ thống, công cụ và thiết bị phát triển sản xuất điện tử/3.4. Hệ thống dây chuyền sản xuất SMT (SMT Line system)


  Anti-static Magazine rack: Giá đựng bảng mạch chống tĩnh điện 2019-10-30

Part#: YX-7062 (Sẵn hàng 2)
Ghi chú : Giá đựng bảng mạch PCBA
   Báo giá Quotation sheet

Nhãn hiệu: QY

Xuất xứ (C/O) : Trung Quốc/ China

(Hits: 345)

Tính năng :

Thông số kỹ thuật của Magazine:

Thông số kĩ thuật magazine rack

Kiểu loại :

Heat-resusran Temp.: 85-125°C. PCB slots: 50pcs. Side guide slot groove: 3.5x5mm, pitch 10mm

  Mô tả chi tiết :

上下料架尺寸示意图 Magazine Dimension
型号 Model 底板材质Base Material 调节方式 Adjust 耐热温度 Heat-resusran Temp(℃) 外形尺寸    
Outer Dimension(mm)
可调宽度 Adjustable width(mm) 基准位置 Rert. Position(mm) 节距        Pitch(mm) 存放数       
PCB slots
重量 Weight(Kg)
L W H A B
YX-7061 金属底板 Metal 齿轮轨道调节 RackPinion 85-125 535 460 563 50-390 34 41 10 50 10,5
YX-7062 金属底板 Metal 齿轮轨道调节 RackPinion 85-125 535 530 563 120-460 34 41 10 50 12,7
YX-7063 金属底板 Metal 齿轮轨道调节 RackPinion 85-125 460 400 563 50-330 34 34 10 50 7,6
YX-7064 金属底板 Metal 螺丝调节 Screw Bolt 85-125 460 400 563 50-330 34 34 10 50 7,7
YX-7065 金属底板 Metal 螺丝调节 Screw Bolt 85-125 355 320 563 50-250 34 34 10 50 5,5
YX-7066 金属底板 Metal 齿轮轨道调节 RackPinion 85-125 355 320 563 50-250 34 34 10 50 5,3
YX-7067 塑胶底板 Plastic 螺丝调节 Screw Bolt 85-125 355 315 580 80-250 34 34 10 50 5
YX-7068 塑胶底板 Plastic 齿轮轨道调节 RackPinion 85-125 355 320 563 50-250 34 34 10 50 4,9
注note:  
1、表面电阻 Sur faceresistance:10
4-106Ω                                                                         
2、可按照客户需求定制各种特殊规格的上下料架 Can be processed according to the customer's requirements YX-7062SMT上下料架.jpg
 
     YX-7061 SMT 上下料架
表面电阻:104-106Ω,  耐温 85-125℃                                                           
外形尺寸:535*460*563mm,可存放PCB板50片                                                       
使用PCB板规格:535*(50-390)mm                                                                  
 侧板导向槽:槽深:3.5mm, 槽宽:5mm, 节距:10mm                                                    
 上下底板为金属底板,齿轮轨道调节方式,操作简便
     YX-7061 SMT Magazine Rack            
Surface resistance:104-106Ω, 
Temperature resintant: 85-125℃                                                           
Dimensions:535*460*563mm,can store PCB: 50pcs
The use of PCB board specifications: 535*(50-390)mm                                                                   Side guide slot groove: depth: 3.5mm, width: 5mm, pitch: 10mm                                                     On the bottom plate is a metal plate,gear track allow design,easy operation
YX-7062SMT上下料架.jpg
 
     YX-7062 SMT 上下料架
表面电阻:104-106Ω,  耐温 85-125℃                                                           
外形尺寸:535*530*563mm,可存放PCB板50片                                                       
使用PCB板规格:535*(120-460)mm                                                                  
侧板导向槽:槽深: 3.5mm, 槽宽: 5mm, 节距:10mm                                                    
上下底板为金属底板,齿轮轨道调节方式,操作简便
     YX-7062 SMT Magazine Rack            
Surface resistance:104-106Ω, 
 Temperature resintant: 85-125℃
Dimensions:535*530*563mm,can store PCB: 50pcs                                                        
The use of PCB board specifications: 535*(120-460)mm
Side guide slot groove: depth: 3.5mm, width: 5mm, pitch: 10mm                                                     On the bottom plate is a metal plate,gear track allow design,easy operation
YX-7063SMT上下料架.jpg
 
     YX-7063 SMT 上下料架            
表面电阻:104-106Ω,  耐温 85-125℃                                                           
外形尺寸:460*400*563mm,可存放PCB板50片                                                       
使用PCB板规格:460*(50-330)mm                                                                  
侧板导向槽:槽深:3.5mm, 槽宽:5mm, 节距:10mm                                                    
上下底板为金属底板,齿轮轨道调节方式,操作简便
     YX-7063 SMT Magazine Rack            
Surface resistance:104-106Ω, 
Temperature resintant: 85-125℃                                                           
Dimensions:460*400*563mm,can store PCB: 50pcs
The use of PCB board specifications:460*(50-330)mm
Side guide slot groove: depth: 3.5mm, width: 5mm, pitch: 10mm
On the bottom plate is a metal plate,gear track allow design,easy operation
YX-7064SMT上下料架.jpg
 
     YX-7064 SMT 上下料架            
表面电阻:104-106Ω,  耐温 85-125℃                                                           
外形尺寸:460*400*563mm,可存放PCB板50片                                                       
使用PCB板规格:460*(50-330)mm                                                                  
侧板导向槽:槽深:3.5mm, 槽宽:5mm, 节距:10mm                                                    
上下底板为金属底板,螺丝调节固定方式,适合PCB板尺寸固定及长距离储运
     YX-7064 SMT Magazine Rack            
Surface resistance:104-106Ω, 
Temperature resintant: 85-125℃                                                           
Dimensions:460*400*563mm,can store PCB: 50pcs
The use of PCB board specifications:460*(50-330)mm
Side guide slot groove: depth: 3.5mm, width: 5mm, pitch: 10mm
On the bottom plate is a metal plate, Adjustable through screws.(Allowed to fexed sise of PCB and long distance storage and transportation) 
YX-7065.jpg
 
     YX-7065 SMT 上下料架            
表面电阻:104-106Ω,  耐温 85-125℃                                                           
外形尺寸:355*320*563mm,可存放PCB板50片                                                       
使用PCB板规格:355*(50-250)mm                                                                  
侧板导向槽:槽深:3.5mm, 槽宽:5mm, 节距:10mm                                                    
上下底板为金属底板,螺丝调节固定方式,适合PCB板尺寸固定及长距离储运
     YX-7065 SMT Magazine Rack            
Surface resistance:104-106Ω, 
Temperature resintant: 85-125℃                                                           
Dimensions:355*320*563mm,can store PCB: 50pcs
The use of PCB board specifications:355*(50-250)mm
Side guide slot groove: depth:3.5mm, width:5mm, pitch:10mm
On the bottom plate is a metal plate,Adjustable through screws.(Allowed to fexed sise of PCB and long distance storage and transportation) 
YX-7066SMT上下料架.jpg
 
     YX-7066 SMT 上下料架            
表面电阻:104-106Ω,  耐温 85-125℃                                                           
外形尺寸:355*320*563mm,可存放PCB板50片                                                       
使用PCB板规格:355*(50-250)mm                                                                  
侧板导向槽:槽深:3.5mm, 槽宽:5mm, 节距:10mm                                                    
上下底板为金属底板,齿轮轨道调节方式,操作简便
     YX-7066 SMT Magazine Rack            
Surface resistance:104-106Ω, 
Temperature resintant: 85-125℃
Dimensions:355*320*563mm,can store PCB: 50pcs
The use of PCB board specifications:355*(50-250)mm
Side guide slot groove: depth:3.5mm, width:5mm, pitch:10mm
On the bottom plate is a metal plate,gear track allow design,easy operation
YX-7067.jpg
 
     YX-7067 SMT 上下料架            
表面电阻:104-106Ω,  耐温 85-125℃                                                          
外形尺寸:355*315*580mm,可存放PCB板50片                                                       
使用PCB板规格:355 *(80-250)mm                                                                  
侧板导向槽:槽深:3.5mm,槽宽:5mm,节距:10mm                                                    
上下底板塑胶底板,螺丝调节固定方式,适合PCB板尺寸固定及长距离储运
     YX-7067 SMT Magazine Rack            
Surface resistance:104-106Ω, 
Temperature resintant: 85-125℃                                                          
Dimensions:355*315*580mm,can store PCB: 50pcs
The use of PCB board specifications:355*(80-250)mm
Side guide slot groove: depth:3.5mm, width:5mm, pitch:10mm
On the bottom plate is a plastic plate, Adjustable through screws.(Allowed to fexed sise of PCB and long distance storage and transportation)  
YX-7068SMT上下料架.jpg
 
     YX-7068 SMT 上下料架            
表面电阻:104-106Ω,  耐温 85-125℃                                                          
外形尺寸:355*320*563mm,可存放PCB板50片                                                       
使用PCB板规格:355*(50-250)mm                                                                  
侧板导向槽:槽深:3.5mm, 槽宽:5mm, 节距:10mm                                                    
上下底板为塑胶底板,齿轮轨道调节方式,操作简便
     YX-7068 SMT Magazine Rack            
Surface resistance:104-106Ω, 
Temperature resintant: 85-125℃                                                           
Dimensions:355*320*563mm,can store PCB: 50pcs
The use of PCB board specifications:355*(50-250)mm
Side guide slot groove: depth:3.5mm, width:5mm, pitch:10mm
On the bottom plate is a plastic plate,gear track allow design, easy operation


  Tốc độ :
CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG NHÀ SẢN XUẤT / OTHER PRODUCTS FROM QY

Anti-static Magazine rack: Giá đựng bảng mạch chống tĩnh điện
Sẵn hàng (2)Thao tác người sử dụng: [ Thêm dữ liệu ]

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Công ty TNHH Giải pháp TULA - TULA Solution Co., Ltd
Văn phòng giao dịch: Số 6 Ngõ 23 Đình Thôn (Phạm Hùng), Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel./ Fax: 024.39655633,  Hotline: 0912612693,  E-mail: 

 
Bản quyền © 2005-2019, Công ty TNHH Giải pháp TULA sở hữu.Website được thiết kế bởi Tula