2024-04-18 07:40:46 PCBISD2130Demo

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

TULA SOLUTION CO., LTD

Địa chỉ: Số 173 Tổ 15, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
Office: No. 23/6 Đình Thôn str., Mỹ Đình ward, Nam Từ Liêm dist., Hà Nội city, Vietnam
VAT no.: 0103563702, Tel.: +84-24.39655633, E-mail: info@tula.vn

BẢNG BÁO GIÁ (QUOTATION)

(Product code: PCBISD2130Demo)
Client name:
Address: .........................................................................
Attenion: .................................................
Tel. & mobile: ...............................................................
Email: ...........................................................................
Quotation no.: 2024-02-20 18:24:26
Quotation date: 2024-04-18 07:40:46
Shipment term: DAP (tận nơi)
Payment term: trả trước 100%
Lead time:
Ref.: #1696, ,GUEST,, USD:0

No.Mô tả hàng hoá, dịch vụ (description)Unit priceQuantityAmountLead-time
1.
Mạch PCB ISD2130Demo
Thiệp nhạc, hộp quà tặng và thú nhồi bông phát nhạc; Nhãn hiệu TULA; Xuất xứ Việt Nam;
None stock

Remark & other terms:
- Please note, the Unit-price we quoted is Excluded VAT tax; and be firm for .
- The payment term is trả trước 100%; The lead-time is effect from the date of prepay if any.

Notes:
- Product info: https://tula.vn/en/modules.php?name=monline&file=sdtc1&_run=viewdetails&lid=1696
- Related Document: https://tula.vn/en/modules.php?name=monline&file=sdtc1&_run=getit&lid=1696
- Payment & purchasing guide: https://tula.vn/en/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=9

Notes: ..........................................................................................

Electronics COPY,
used as printed copy
2024-04-18 07:40:46