TULA.VN - Electronics Materials and Instruments in Vietnam 
       TIẾNG VIỆT
Home | Line Card | Letter | Site Map | Contact Us  
- View our STOCK » Click here! DEVICE PROGRAMMER | EQUIPMENT | CHEMICAL | COMPONENT | SERVICE ABOUT US | FAQ
 PDODUCTS
Device Programmers
»
Universal Programmer
»
Gang Programmer ¦
»
In-System Programmer
»
Specialized Programmer
»
Auto. Handler System
»
Sockets and Accessories
»
Eprom Eraser, IC Tester
»
HDD/memory Duplicator
»
Jig test ICT/FCT/DIP-pallet
Test and Measurement
»
Osciloscope, HDS, MSO
»
Spectrum/Network/Logic
»
Data Logger and Sensors
»
Digital Multimeter
»
Generator, Freq. couter
»
LCR, component tester
»
Power Supply, elec. load
Design, Assembly Tools
»
Training & Education KIT
»
Embedded Dept. Tools
»
Rework & Solder tools
»
SMT/ PCBA Equipments
Other electronics Tools
»
Automotive Tools
»
Telecom, Television
»
Optical, Force, Torque
Electronics components
»
MCU 8051-core series
»
Nuvoton ARM Cortex-M
»
Voice and Audio ICs
»
Nuvoton ARM7/9 Soc
»
Wireless RF IC, Tools
 Số lượt truy cập
We received

192466694
page views since 20/12/2006
 Ai đang online
There are currently, 0 guest(s) and 0 member(s) that are online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking hereOUR PARTNERS
(Products Line-Card)
Flash Support Group

PEmicro 
Shenzhen KESD Technology Co.,Ltd.______________________ 

Car and Consumer IC Solutions Provider

  

Category: Main/2. Test and Measuament Equipments/2.6. Training board and Development Kits for Embedded Electronics


      
  GP-6W: Green Power Lab: Bộ thí nghiệm tạo năng lượng mặt trời
  Nhãn hiệu: LEAP (Đài Loan/Taiwan)
  [ Tài liệu Datasheet ]   [ Quotation Quotation sheet ]   [ Shopping Shopping now ]   [ Views: 12950 ]   2020-12-23
 ◊ Đặc điểm chính:
GP-6W is a basic green energy transduction kit of solar power. It is equipped with a MCU for users to learn MPPT (Maximum Power Point Tracking) algorithm. Users know more about the regeneration of green power through changing MPPT algorithm.

 ◊ Mô tả chi tiết:
Green Power 

Green power sources are regarded as new & pure sources generated by modern technology such as solar power, wind power, tidal power and geothermal power, etc. This learning kit is equipped with solar power cell, for users to learn the application of green energy technology, comprehend energy transformation and finally manage green energy more efficiently.

Solar power module

Get different voltage & current, comprehend characteristic curve of I/V, V/P and MPP and learn solar power transformation through solar power module.

Features
 • Application of MPPT algorithm.
 • LCD shows input/out voltage, current and power value.
 • DC TO DC CONVERTER Module for learning experiment of output transduction.
 • DC TO AC INVERTER Module for learning experiment of output transduction.
 • Learn the regeneration use of solar power through Charging Module.
 • Learn the regeneration use of solar power through Load Module. EX: LED shining.
 • The kit is based on Open Design. User can change operating procedure during experiment
Content of teaching book
 • Ch 1: Instruction of green power
 • Ch 2: Instruction of learning kit
 • Ch 3: Instruction of software development tool
 • Ch 4: Learn C language
 • Ch 5: Feature and basic experiment of MPC82E516
 • Ch 6: Control of LCM display
 • Ch 7: Control of analog to digital
 • Ch 8: Control of PWM
 • Ch 9: Theory of DC TO DC
 • Ch10: Control of battery charging & discharging
 • Ch11: MPPT algorithm
 • Ch12: Design of DC TO AC
Content of experiment
Teach users the way to connect different module and design operating mode of each module so that users can comprehend the basic principle and application of solar power battery.
 • Observe I/V, V/P and MPP characteristic curve of solar power module
 • Set the output (I/V) of solar power module according to the incident angle
 • Design of DC TO DC CONVERTER Module
 • Experiment of DC TO AC INVERTER Module
 • Experiment of basic load and observe the I/V of solar power module
 • Charging and discharge function of battery
 • MPPT algorithm
 • Integrate all experiments above so users can exactly know regeneration and use of green power

Block diagram of solar power systemSpecifications

Communication InterfaceUSB RS-232
Power Consumption9V~12V DC(MAX)
Output Voltage of Solar Power8V(MAX)
Output Current of Solar Power787mA(MAX)
Power100V AC ~ 240V AC
Frequency Range50/60HZ

Packages included
 • 1x Main unit
 • 1x Adapter 9V 0.5A, positive pole inside
 • 1x Suitcase
 • 1x USB Cable
 • 1x 10cm 2pin cable with 3961 terminal
 • 3x 20cm 2pin cable with 3961 terminal
 • 4x No. 4 rechargeable battery
 • 1x CD (User's manual, teaching book, source code, example)

 • Optional Accessories

      1. Halogen lamp, 50W 
      2. Wind power generation kit LP-2025   Thêm chi tiết:

  Là bộ Kit cơ bản tạo ra năng lượng xanh từ năng lượng mặt trời. Nó là thiết bị có chứa một MCU bên trong cho người dùng tìm hiểu giải thuật MPPT (Dò điểm công suất tối đa). Người dùng cũng biết thêm về việc tạo ra năng lượng xanh thông qua thay đổi giải thuật MPPT.

  Năng lượng xanh

  Các nguồn năng lượng xanh được coi là nguồn năng lượng mới và tinh khiết được tạo ra bằng công nghệ hiện đại như năng lượng mặt trờinăng lượng gió, năng lượng thủy triều năng lượng địa nhiệt v.v... Kit học tập này được trang bị với tế bào năng lượng mặt trời, cho người dùng tìm hiểu ứng dụng của công nghệ năng lượng xanh, hiểu về biến đổi năng lượng và cuối cùng là quản lý năng lượng xanh hiệu quả.

  Modul năng lượng mặt trời

  Nhận điện áp và dòng điện khác nhau, hiểu được đường cong đặc trưng của I/V, V/P và MPP và tìm hiểu sự chuyển đổi năng lượng mặt trời thông qua modul năng lượng mặt trời.

  Tính năng
  • Ứng dụng của thuật toán MPPT.
  • Màn hình LCD hiển thị giá trị điện áp đầu vào / ra, dòng điện và công suất.
  • Mô-đun CHUYỂN ĐỔI DC TO DC để học thử nghiệm truyền tải đầu ra.
  • Mô-đun DC TO AC INVERTER để học thử nghiệm truyền tải đầu ra.
  • Tìm hiểu việc sử dụng tái tạo năng lượng mặt trời thông qua Mô-đun sạc.
  • Tìm hiểu việc sử dụng tái tạo năng lượng mặt trời thông qua Mô-đun tải. EX: LED sáng.
  • Bộ công cụ dựa trên Thiết kế Mở. Người dùng có thể thay đổi quy trình vận hành trong quá trình thử nghiệm.
  Nội dung của quyển sách kèm theo
  • Chương 1: Hướng dẫn quyền lực xanh
  • Chương 2: Hướng dẫn bộ học tập
  • Chương 3: Hướng dẫn công cụ phát triển phần mềm
  • Chương 4: Học ngôn ngữ C
  • Chương 5: Tính năng và thử nghiệm cơ bản của MPC82E516
  • Chương 6: Điều khiển màn hình LCM
  • Chương 7: Điều khiển từ tương tự sang kỹ thuật số
  • Chương 8: Kiểm soát PWM
  • Chương 9: Thuyết DC TO DC
  • Ch10: Kiểm soát sạc và xả pin
  • Ch11: Thuật toán MPPT
  • Chương 12: Thiết kế DC TO AC
  Nội dung thí nghiệm

  Dạy cho người dùng cách kết nối các modul khác nhau và chế độ vận hành thiết kế của mỗi modul, do đó người dùng có thể nắm bắt nguyên tắc cơ bản và ứng dụng của Pin năng lượng mặt trời.
  • Quan sát đường đặc tính I / V, V / P và MPP của mô-đun năng lượng mặt trời
  • Đặt đầu ra (I / V) của mô-đun năng lượng mặt trời theo góc tới
  • Thiết kế mô-đun CHUYỂN ĐỔI DC TO DC
  • Thử nghiệm Mô-đun INVERTER DC TO AC
  • Thí nghiệm tải cơ bản và quan sát I / V của mô-đun năng lượng mặt trời
  • Chức năng sạc và xả của pin
  • Thuật toán MPPT
  • Tích hợp tất cả các thí nghiệm ở trên để người dùng có thể biết chính xác việc tái tạo và sử dụng năng lượng xanh
  Thông số kỹ thuật

  Communication InterfaceUSB RS-232
  Power Consumption9V~12V DC(MAX)
  Output Voltage of Solar Power8V(MAX)
  Output Current of Solar Power787mA(MAX)
  Power100V AC ~ 240V AC
  Frequency Range50/60HZ

  Gói hàng gồm có

 • 1x Main unit
 • 1x Adapter 9V 0.5A, positive pole inside
 • 1x Suitcase
 • 1x USB Cable
 • 1x 10cm 2pin cable with 3961 terminal
 • 3x 20cm 2pin cable with 3961 terminal
 • 4x No. 4 rechargeable battery
 • 1x CD (User's manual, teaching book, source code, example)

 • Các phụ kiện tuỳ chọn

      1. Halogen lamp, 50W 
      2. Wind power generation kit LP-2025
  CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG NHÀ SẢN XUẤT / OTHER PRODUCTS FROM LEAP
  LER-123A: EPROM Eraser (220V AC) - Bộ xóa EPROM
  In stock (-1)
  Hãng đã dừng sản xuất, dừng cung ứng (Discontinued)
  LER-121A: EPROM eraser (LEAP, Taiwan)
  In stock (1)
  Hãng đã dừng sản xuất, dừng cung ứng (Discontinued)
  LP-2600L: SMART LOGIC DESIGN EXPERIMENTAL LAB
  IWT-5000A: IMPULSE WINDING TESTER - Máy đo xung điện cuộn dây
  LEAP Electronics Co., Ltd.
  SU-600: Flash Programmer
  SU-6808: Máy nạp trình cho eMMC/ eMMC Programmer
  LEAPER-1A: HANDY DIGITAL IC TESTER
  7.000.000đ
  LEAPER-2: Thiết bị kiểm tra IC tương tự cầm tay - HANDY LINEAR IC
  670$
  LEAP Electronics @ TULA
  AH-160: DESKTOP AUTOMATED PROGRAMMER - Hệ thống nạp trình tự động để bàn
  AH-480: AUTOMATED PROGRAMMING SYSTEM - Hệ thống nạp trình tự động để bàn
  LEAPER 56: Pocket Universal Programmer (LEAP)
  GP-6W: Green Power Lab: Bộ thí nghiệm tạo năng lượng mặt trời
  LP-2025 Portable Wind Power Generation Kit: Bộ thí nghiệm tạo năng lượng gió
  LEAP Brochure @ TULA
  LEAP released a new lowcost Autohandler Programming System
  SU-320: Stand-alone Universal & Gang Programmer - Máy nạp trình đa kênh, đa năng hoạt động được độc lập
  SU-56: Máy nạp trình đa năng/ Gang Programmer
  eMMC Overview: Tổng quan về eMMC
  AH-280: AUTOMATED UNIVERSAL PROGRAMMER - Hệ thống nạp trình tự động để bàn  Thao tác người sử dụng: [ Add Download ]
  
   

  CONDITTION AND USING TERMS

  TULA Solution Co., Ltd - Công ty TNHH Giải pháp TULA
  Headquater: No. 173 Group 15, Dong Anh District, Hanoi 10000, Vietnam
  Head-Office: No. 6 Lane 23, Đình Thôn street, Mỹ Đình ward, Nam Từ Liêm Dist., Hà Nội, Vietnam
  Tel.: +84-24.39655633,  Hotline: +84-912612693,  E-mail: info (at) tula.vn

   
  Copyright © 2005-2022, TULA Solution Co., Ltd. All right reservedABOUT US | FAQ