TULA Solution - Electronics Components and Instruments @ Vietnam  
   Online (354)    TIẾNG VIỆT
Home | Line Card | Letter | Site Map | Contact Us | Search 
- View our STOCK » Click here! DEVICE PROGRAMMER | EQUIPMENT | CHEMICAL | COMPONENT | SERVICE ABOUT US | FAQ

 PDODUCTS

Device Programmers
»
Universal Programmer
»
Gang Programmer ¦
»
In-System Programmer
»
Specialized Programmer
»
Auto. Handler System
»
Sockets and Accessories
»
Eprom Eraser, IC Tester
»
HDD/memory Duplicator
»
Jig test ICT/FCT/DIP-pallet
Test and Measurement
»
Osciloscope, HDS, MSO
»
Spectrum/Network/Logic
»
Data Logger and Sensors
»
Digital Multimeter
»
Generator, Freq. couter
»
LCR, component tester
»
Power Supply, elec. load
Design, Assembly Tools
»
Training & Education KIT
»
Embedded Dept. Tools
»
Rework & Solder tools
»
SMT/ PCBA Equipments
Other electronics Tools
»
Automotive Tools
»
Telecom, Television
»
Optical, Force, Torque
Electronics components
»
MCU 8051-core series
»
Nuvoton ARM Cortex-M
»
Voice and Audio ICs
»
Nuvoton ARM7/9 Soc
»
Wireless RF IC, Tools

 Ai đang online
There are currently, 354 guest(s) and 0 member(s) that are online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here

 Số lượt truy cập
We received
169657149
page views since 20/12/2006
OUR PARTNERS
(Products Line-Card)
Flash Support Group

PEmicro 
Shenzhen KESD Technology Co.,Ltd.______________________
Princeton Technology Corporation - Car and Consumer IC Solutions Provider

  

Category: Main/3. Electronics Equipments & Systems for embedded electronics design and PCB assembly/3.3. Solder Tools and rework systems


      
  Dây lấy thiếc hàn HAKKO WICK: Desoldering wire
  Part#: HAKKO FR100-03 & FR100-05
  Ghi chú: Cuộn dây lấy thiếc hàn
  Nhãn hiệu: HAKKO
  [ Tài liệu Datasheet ]   [ Quotation Quotation sheet ]   [ Shopping Shopping now ]   [ Views: 2577 ]   2021-01-09
 ◊ Đặc điểm chính:
ESD SAFE   RoHS
  • Economical and easy-to-use desoldering wire
  • Handy for the removal of solder after dismounting surface-mounted components including BGAs
  • Dây khử mùi tiết kiệm và dễ sử dụng
  • Tiện dụng để loại bỏ chất hàn sau khi tháo các bộ phận gắn trên bề mặt bao gồm cả BGA

 ◊ Mô tả chi tiết:

Features

Faster thermal transmission for superior performance at lower temperature and with lower wattage soldering irons.

Truyền nhiệt nhanh hơn cho hiệu suất vượt trội ở nhiệt độ thấp hơn và với bàn là hàn có công suất thấp hơn.http://www.hakko.com/english/images/common/blue_right.gif

Three different - Ba loại khác nhau :

· Regular type : Rosin flux treated copper braid - Loại thông thường: Bện đồng được xử lý thông lượng nhựa thông

· Unflux type : Untreated copper braid - Loại không chảy: Bện đồng chưa qua xử lý

· No clean type : Low residue flux treated copper braid - Không có loại sạch: Bện đồng được xử lý thông lượng cặn thấp

Using ESD SAFE package

 Removal for thru-hole...
Removal for thru-hole
 Removal for bridging...
Removal for bridging

Usage/Applications

Desoldering wire is used to remove solder from an elemental device or from patterns on a printed circuit board (PCB) from which surface-mounted devices such as BGA (ball grid array) have been removed.

Dây khử hàn được sử dụng để loại bỏ chất hàn khỏi thiết bị nguyên tố hoặc từ các mẫu trên bảng mạch in (PCB) mà từ đó các thiết bị gắn trên bề mặt như BGA (mảng lưới bóng) đã được loại bỏ.


 Trick to remove solder well with the desoldering wire

Thủ thuật loại bỏ chất hàn tốt với dây khử cháy

 


Wrong use of the desoldering wire may tear patterns from a PCB or damage discrete components. In order to prevent these problems, make sure to take the preventive measure below:

 

 

  1. Apply a bit of solder to the tip of solder iron.
  2. Apply a bit of solder to the tip of the desoldering wire. Cut the soldered tip of the wire at an angle of 45 degrees. Solder should remain attached.

 

Việc sử dụng sai dây dẫn có thể làm rách các mẫu từ PCB hoặc làm hỏng các thành phần rời rạc. Để ngăn chặn những vấn đề này, hãy đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng ngừa dưới đây:
  1. Bôi một chút thuốc hàn vào đầu sắt hàn.
  2. Bôi một chút thuốc hàn vào đầu của dây cháy. Cắt đầu dây đã hàn một góc 45 độ. Hàn nên vẫn còn gắn liền.

Preliminary soldering improves heat conductance. Click here for details. 

    


ハッコーウィックの使い方
 
Put the desoldering wire onto the soldering part.

Đặt dây khử cháy lên bộ phận hàn.

Press the desoldering wire with the soldering iron on the wire

Nhấn dây khử nhiệt bằng mỏ hàn trên dây

After melted with the heat of the soldering tip, the solder is sucked up into the desoldering wire

Sau khi nóng chảy với sức nóng của mũi hàn, chất hàn được hút vào dây cháy.

Be careful not to press the soldering tip down for too long. Otherwise, the pattern will come off.

Cẩn thận không ấn đầu hàn xuống quá lâu. Nếu không, mô hình sẽ xuất hiện.

Remove the desoldering wire and soldering iron at the same time.

Tháo dây hàn và mỏ hàn cùng một lúc.

仕様

    Regular type -Flux-

Part No.

Name/Description

FR100-00

HAKKO WICK 1.5MX0.6MM

FR100-01

HAKKO WICK 1.5MX0.9MM

FR100-02 (Discontinued)

HAKKO WICK 1.5MX1.4MM

FR100-03

HAKKO WICK 1.5MX1.9MM

FR100-04 (Discontinued)

HAKKO WICK 1.5MX2.5MM

FR100-05

HAKKO WICK 1.5MX3.3MM


   Unflux type -Unflux-

Part No.

Name/Description

FR110-00

HAKKO WICK 1.5MX0.6MM

FR110-02

HAKKO WICK 1.5MX1.4MM

FR110-03

HAKKO WICK 1.5MX1.9MM

FR110-04

HAKKO WICK 1.5MX2.5MM

FR110-05

HAKKO WICK 1.5MX3.3MM


   No clean type -Low residue flux- ESD SAFE package

Part No.

Name/Description

FR120-00

HAKKO WICK 1.5MX0.6MM

FR120-01

HAKKO WICK 1.5MX0.9MM

FR120-02 (Discontinued)

HAKKO WICK 1.5MX1.4MM

FR120-03

HAKKO WICK 1.5MX1.9MM

FR120-04 (Discontinued)

HAKKO WICK 1.5MX2.5MM

FR120-05

HAKKO WICK 1.5MX3.3MMCÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG NHÀ SẢN XUẤT / OTHER PRODUCTS FROM HAKKO

FX-888D: Hakko sondering station
Hakko 393-1: Vacuum pick-up tool - bút chân không nhặt chip
1.000.000đ
FR-810B: SMD Rework System
12.000.000đ
FA-400(220V): Desktop solder smoke absorber
2.000.000đ
Máy hút khói HAKKO FA-430: Smoke absorber/Air purifying type
Máy đo nhiệt độ Hakko FG-100: Tester/Thermometer
Trạm hàn sửa mạch Hakko FM-206: Soldering Station/Rework Systerm
FX-951 (220V): Máy hàn Hakko - Soldering Station
Tay hàn HAKKO FM-2027; 2028: Iron Soldering Handle
Máy hút khói HAKKO 494 (220V): Smoke absorber/Line-production system
Dây lấy thiếc hàn HAKKO WICK: Desoldering wireThao tác người sử dụng: [ Add Download ]

 
CONDITTION AND USING TERMS

TULA Solution Co., Ltd - Công ty TNHH Giải pháp TULA
Headquater: No. 173 Group 15, Dong Anh District, Hanoi, Vietnam
Head-Office: No. 6 Lane 23, Dinh Thon street, My Dinh ward, Nam Tu Liem Dist., Ha Noi, Vietnam
Tel./ Fax: +84-24.39655633,  Hotline: +84-912612693,  E-mail: 
 
Copyright © 2005-2021, TULA Solution Co., Ltd. All right reservedWebsite is designed by Tula