TULA.VN - Electronics Materials and Instruments in Vietnam  
       ENGLISH     
Trang chủ | Đối tác | Thư ngỏ | Sơ đồ web | Liên hệ
            
MÁY NẠP Jig test | THIẾT BỊ công cụ | VẬT TƯ hoá chất | LINH KIỆN phụ kiện | DỊCH VỤ GIỚI THIỆU | HỖ TRỢ
 SẢN PHẨM
 Máy nạp rom, Jig test
» Máy nạp rom đa năng
» Máy nạp Gang đa năng
» Máy nạp rom on-board
» Máy nạp chuyên biệt
» Hệ thống nạp tự động
» Phụ kiện đế nạp socket
»Xoá Rom, kiểm tra IC
» Sao chép ổ cứng, thẻ nhớ
»Jig test ICT/FCT/DIP-pallet
 Đo lường và kiểm tra
» Dao động ký oscilloscope
» Thiết bị viễn thông, RF
» Bộ thu thập dữ liệu
» Đồng hồ vạn năng số
» Máy phát xung, đếm tần
» Máy đo LCR, linh kiện
» Bộ đổi nguồn, tải điện tử
» Kit đào tạo, thực hành
 Các công cụ sản xuất
» Máy khò, mỏ hàn thiếc
» Tủ sấy, tủ môi trường
» Dây chuyền SMT Line
» Thiết bị sản xuất PCBA
 Thiết bị, công cụ khác
» Thiết bị Automotive
» Đo lực, cơ điện khác
» Thiết bị quang học
 Linh phụ kiện Điện tử
» Vi điều khiển họ 8051
» Nuvoton ARM Cortex-M
» Nuvoton ARM7/9 Soc
» Chip phát nhạc, audio
» Wireless RF IC, Tools
» Vật tư hàn, rửa mạch
 e-Shop thiết bị, vật tư
 Số lượt truy cập

242518753
lượt xem, tính từ 20/12/2006
 Ai đang online
Hiện tại có 0 khách và 0 thành viên đang online.

Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đâyOUR PARTNERS
(Products Line-Card)Flash Support Group

PEmicro

Power Supply

Shenzhen KESD Technology Co.,Ltd.Car and Consumer IC Solutions Provider


  

Danh mục nội dung: Chuyên mục chính/2. Thiết bị đo lường và kiểm tra điện tử/2.2. Thiết bị thu thập dữ liệu, đo lường & cảm biến môi trường (Data Logger and Enviroment Sensors)


      
  Data Logger: Data Acquisition Products - Các sản phẩm thu thập dữ liệu
  Giá (chưa VAT): [Xem giá chi tiết]
  Ghi chú: Các sản phẩm tổng hợp dữ liệu
  Nhãn hiệu: Picotech (England / UK)
  [ Tài liệu Datasheet ]   [ Báo giá Quotation sheet ]   [ Shopping Shopping now ]   [ Views: 21119 ]   2021-03-12
 ◊ Đặc điểm chính:
Data acquisition products from Pico provide a straightforward answer to your data logging needs. - Các sản phẩm tổng hợp dữ liệu từ Pico cung cấp một câu trả lời thẳng tới các nhu cầu thu thập dữ liệu của bạn.

What is a data logger? - Thế nào là một Bộ thu thập dữ liệu ?

A data logger is an electronic device that is used to record measurements over time. Pico data loggers require no power supply and simply plug into a parallel, serial or USB port on your PC.

Một bộ thu thập dữ liệu là một thiết bị điện tử được dùng để ghi lại các đo lường được theo thời gian. Các thiết bị thu thập dữ liệu Pico không yêu cầu nguồn cấp mà đơn giản chỉ cần cắm cáp giao tiếp của nó tới một cổng USB, cổng song song hoặc nối tiếp trên PC của bạn; Chiếc cáp đó sẽ vừa đóng vai trò cấp nguồn lẫn truyền thông giao tiếp bộ thu thập PC với PC của bạn.

 ◊ Mô tả chi tiết:
What can I measure? - Tôi có thể đo lường được gì ?
By connecting suitable sensors, Pico data acquisition products can be used to measure temperature, pressure, relative humidity, light, resistance, current, power, speed, vibration... in fact, anything that you need to measure.

Bằng cách kết nối với các cảm biến phù hợp, các sản phẩm tổng hợp dữ liệu Pico có thể được dùng để đo lường nhiệt độ, áp suất/ độ nén, độ ẩm tương quan, ánh sáng, điện trở, dòng điện, công suất, tốc độ, độ rung... trong thực tế, nói chung là bất cứ cái gì mà bạn cần đo.
What software do I need? - Tôi cần phần mềm gì ?
Pico data loggers are supplied complete with PicoLog — this powerful but flexible data acquisition software allows you to collect, analyze and display data. With PicoLog the data is viewable both during and after data collection, in both spreadsheet and graphical format. You can also export the data for use in other applications.

Các bộ thu thập dữ liệu Pico được cung cấp đầy đủ với PicoLog - phần mềm tổng hợp dữ liệu mạnh mẽ mà linh động này cho phép bạn sưu tập, phân tích và hiển thị dữ liệu. Với PicoLog dữ liệu có khả năng xem thông suốt và sau khi sưu tập dữ liệu, ở trong cả định dạng đồ hoạ và trang dài. Bạn cũng có thể xuất dữ liệu ra cho dùng ở trong các ứng dụng khác.
Pico Data Logger Range - Dải sản phẩm Bộ thu thập dữ liệu Pico
Along with voltage input data loggers the Pico data acquisition range also includes loggers designed for specific applications:

Với các bộ thu thập dữ liệu đầu vào điện áp, dải tổng hợp dữ liệu Pico cũng bao gồm các bộ thu thập được thiết kế cho các ứng dụng chuyên biệt sau:

*  The low-cost, educational DrDAQ data logger is used throughout the world by both educational institutions and individuals alike.

Bộ thu thập dữ liệu DrDAQ dùng cho đào tạo, giá hạ được dùng khắp Thế giới ở cả trong các viện đào tạo cũng như là nhu cầu cá nhân.

*  For measuring temperature and humidity loggers such as the TC-08 thermocouple data logger and RH-02 temperature and humidity data logger offer an accurate solution to your measurement needs.

Cho mục đích đo lường nhiệt độ và độ ẩm, các bộ thu thập như là Bộ thu thập dữ liệu kẹp nhiệt độ TC-08 và Bộ thu thập dữ liệu độ ẩm và nhiệt độ RH-02 là một giải pháp chính xác cho các nhu cầu đo lường của bạn.

*  The pH Measuring Kit features Automatic Temperature Compensation, and allows you to accurately measure and record the acidity or alkalinity of a solution.

Bộ KIT đo lường pH có tính năng Đo lường Tự động Nhiệt độ, và cho phép bạn đo lường và ghi lại chính xác nồng độ axit hoặc kiềm của một dung dịch.

*  Ideal for use over large areas, the widely used EnviroMon data logging and alarm system is a network based system capable of automatically measuring and recording readings from up to forty sensors, and providing warnings when readings go out of range.

Ý tưởng cho sử dụng trong rất nhiều khu vực khác nhau, Hệ thống thu thập dữ liệu Mô trường EnviroMon và cảnh báo được dùng rộng dãi là một hệ thống trên nền mạng có khả năng tự động đo lường và ghi lại các kết quả đọc được từ tối đa tới 40 cảm biến, và cung cấp các cảnh báo khi các kết quả đọc được vượt ra ngoài dải đo.

Whatever your data logging requirements, a Pico data logger gives you an easy-to-use and accurate solution at a competitive price.

Mỗi khi có các nhu cầu thu thập dữ liệu của bạn, Một bộ thu thập dữ liệu Pico đưa cho bạn một giải pháp dễ-dùng và chính xác ở một mức giá cạnh tranh.
Help and Advice - Giúp đỡ và lời khuyên


Voltage input data acquisition range >
 - Dải tổng hợp dữ liệu điện áp đầu vào


Data Acquisition Range - CÁC KIỂU LOẠI THU THẬP DỮ LIỆU

Our wide range of data acquisition products ensures that whatever your application there is a suitable Pico data logger available.

Dải các sản phẩm tổng hợp dữ liệu của Pico đảm bảo đáp ứng bất cứ ứng dụng nào của bạn cần có ở một bộ thu thập dữ liệu.

All data loggers are supplied with PicoLog — the powerful yet flexible data logging software that allows you to start measuring and recording data with the minimum amount of effort. Also supplied are software drivers and example code to allow you to use Pico data loggers with your own software or third party software such as LabVIEW.

Tất cả các bộ thu thập dữ liệu đều được cấp kèm theo Picolog - một phần mềm thu thập dữ liệu linh động mà mạnh mẽ, cho phép bạn bắt đầu đo lường và ghi lại dữ liệu với tổng mức ảnh hưởng nhỏ nhất. Cũng được cấp theo các driver phần mềm và mã thí dụ để cho phép bạn sử dụng các bộ thu thập dữ liệu Pico với phần mềm của riêng bạn hoặc một hãng thứ ba khác như là Labview chẳng hạn.

By using a suitable sensor our voltage input data acquisition products can be made to measure anything you require, but for specific applications the Pico data acquisition range also includes current data loggers, data loggers for temperature and humidity monitoring and educational data loggers with built–in sensors.

Bằng cách sử dụng một cảm biến phù hợp với đầu vào điện áp của hãng,  các sản phẩm tổng hợp dữ liệu có thể thực hiện đo lường mọi thứ bạn yêu cầu, đặc biệt là cho các ứng dụng với dải thu thập dữ liệu như Bộ thu thập dữ liệu dòng điện, bộ thu thập dữ liệu cho giám sát nhiệt độ và độ ẩm, và các bộ thu thập dữ liệu đào tạo với các cảm biến bên trong.

With our loggers you can use multiple units on a single PC so, even if we don’t have exactly the device you want, you can always create your own custom data acquisition system using multiple devices. 

Với các bộ thu thập của Pico, bạn có thể sử dụng đa đơn vị (nhiều bộ) trên một máy tính PC, thậm chí nếu chúng tôi không có chính xác thiết bị bạn muốn thì bạn luôn có thể tạo hệ thống tổng hợp dữ liệu riêng của bạn bằng việc sử dụng, hiệu chỉnh các sản phẩm/ thiết bị của hãng.
data logger

  

Voltage Input Data Loggers - Các bộ thu thập dữ liệu đầu vào điện áp

By connecting suitable sensors, our voltage input data loggers can be used to measure whatever you want.

Bằng cách kết nối các cảm biến phù hợp, các bộ thu thập dữ liệu đầu vào điện áp của Pico có thể được dùng để đo những gì bạn muốn.

Product
Channels
Resolution
Input RangesPC Connection
 Mô tả thêm Hình ảnh
PicoScope 2200
2
8 bits
±50 mV to ±20 V
USB
Oscilloscope nền PC, giá rẻ; Dải tần 5, 10 hoặc 25MHz; 
PicoScope 3425
4
12 bits
100 mV to 400V
USB
Oscilloscope nền PC; Dải tần 5MHz. PicoScope 3425 Differential Oscilloscope
PT-104
4
24 bits
0 to 2.5 V
USB or Ethernet
Bộ thu thập dữ liệu, đo lường nhiệt độ; Có 4 kênh; Độ chính xác cao, phân dải cao. 
USB TC-08
8
20 bits
±70 mV
USB
Bộ thu thập dữ liệu trở nhiệt độ (trở nung). Độ phân dải rất cao.
ADC-20
8
20 bits
±2.5 V
USB
Bộ thu thập dữ liệu siêu chính xác, độ phân dải cao; Các đầu vào khác nhau.
ADC-241624 bits±2.5 VUSBBộ thu thập dữ liệu siêu chính xác, độ phân dải cao; Các đầu vào khác nhau.
PicoLog 1012
12
10 bits
0 to 2.5 V
USB
Bộ thu thập dữ liệu đa kênh.
PicoLog 1216
16
12 bits
0 to 2.5 V
USB
Bộ thu thập dữ liệu đa kênh.
PicoLog CM33 24 bits0 -> 1V AC RMS USB or EthernetLà bộ thu thập dữ liệu dòng điện cho đo lường công suất tiêu hao của các toà nhà và máy móc
DrDAQ148 -> 12 bits±10 VUSBDùng được như một bộ thu thập dữ liệu, máy hiện sóng, máy phát xung, máy phân tích phổ


Ngoài các bộ thu thập nêu trong danh sách trên, bạn có thể dùng các máy hiện sóng nền PC của Pico để làm bộ thu thập dữ liệu điện áp đầu vào tốc độ cao như các dòng máy PicoLog 1000, PicoScope 2000/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000.
Temperature and Humidity Data Loggers - Các bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm

The Pico range of temperature and humidity data loggers offer a simple, accurate and affordable way to monitor and record temperature and humidity on your PC.

Dải các bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm của Pico có cách thức đơn giản, chính xác và hiệu quả cho giám sát và ghi lại nhiệt độ và độ ẩm trên PC của bạn.

 Temperature
Humidity
Voltage
Sensors
 Mô tả thêmHình ảnh
EnviroMon
 yes
 yes
 yes
Various
Bộ giám sát mô trường. Đo được cả nhiệt độ, độ ẩm và điện áp; Dùng được với các cảm biến khác nhau.
HumidiProbe
 yes
 yes
 no
Integrated sensors
Các đầu (que) đo độ ẩm; Đo được cả nhiệt độ và độ ẩm; Dùng với các cảm biến được tích hợp.
PT-104
 yes
 no
 yes
PT100 / PT1000 sensors
Bộ thu thập dữ liệu PT-104: đo ược nhiệt độ và điện áp; Dùng với các cảm biến PT100/ PT1000.
TC-08
 yes
 no
 yes
Thermocouples
Bộ thu thập dữ liệu TC-08: đo được nhiệt độ và điện áp; Dùng với que cảm biến trở nhiệt.


Current Data Loggers - Các bộ thu thập dữ liệu Dòng điện

The PicoLog CM3 Current Data Logger is a three–channel current data logger that can measure alternating currents of up to 200 amps.

Bộ thu thập dữ liệu dòng điện PicoLog CM3 là bộ thu thập dữ liệu dòng điện có 3 kênh, có thể đo lường các dòng điện thay đổi lên tới 200A (ampe).

 PicoLog CM3 Current Data Logger Specifications

Đặc điểm kỹ thuật của bộ cảm biến dòng điện PicoLog CM3
current data logger

Kết nối PC cổng USB hoặc Ethernet
Number of chanels - Số kênh
3
Range (voltage input) - Dải điện áp đầu vào
0 to 1 V  AC RMS
Accuracy (voltage input) - Độ chính xác (áp đầu vào)

< 200 mV  RMS
< 1 V  RMS

±1%
±2.5%
RMS Noise - Độ nhiễu hiệu dụng
60 µV
Resolution - Độ phân dải
24 bit
Conversion time per enabled channel - Thời gian chuyển đổi trên mỗi kênh được phép
720 ms
Voltage input - Đầu vào điện áp
1 V  RMS, 20 Hz  to 1 kHz
Input connectors - Các kết nối đầu vào
4 mm  sockets
Input impedance - Trở kháng đầu vào
>1 MΩ, AC coupled
Overload protection - Bảo vệ quá tải
±30 V  DC
pH Measuring Data Loggers - Các bộ thu thập dữ liệu pH

The USB DrDAQ pH Measuring Kit helps you to make accurate and continuous pH measurements. The pH Measuring Kit comprises all the hardware and software required for you to accurately monitor, record and analyse the acidity or alkalinity of a solution using a PC.

Bộ Kit đo lường nồng độ pH này giúp bạn thực hiện các đo lường pH liên tục và chính xác. KIT đo lường pH này bao gồm tất cả phần cứng và phần mềm cần thiết cho bạn giám sát chính xác, ghi lại và phân tích lượng axit hoặc kiềm của một dung dịch thông qua sử dụng một máy tính PC.

USB DrDAQ pH Measuring Kit Specifications

Đặc điểm kỹ thuật của Bộ KIT đo lường pH - USB DrDAQ
DrDAQ data logger

Range (pH)
0 to 14
Resolution
pH
Temperature

0.02 pH
0.1 °C (at 25 °C)
Accuracy
pH
Temperature

calibration dependent
2 °C (at 25 °C)
Educational Data Loggers - Các bộ thu thập dữ liệu đào tạo

DrDAQ is our low–cost data logger. With built–in sensors for light and temperature, and a microphone to record sound it is ideal for use as an educational data logger.

DrDAQ là bộ thu thập dữ liệu giá hạ của hãng. Với các cảm biến được tích hợp bên trong cho ánh sáng và nhiệt độ, và một tai nghe để ghi lại âm thanh. Nó là ý tưởng cho dùng như là một bộ thu thập dữ liệu cho mục đích đào tạo.

DrDAQ Data Logger General Specifications

Đặc điểm kỹ thuật chung của Bộ thu thập dữ liệu DrDAQ
DrDAQ data logger
Number of channels  - Số kênh
14
Maximum sampling rate - Tốc độ lấy mẫu tối đa
Block mode
USB streaming

1 MS/s#
100 kHz#
Memory depth (block mode) - Độ sâu của bộ nhớ
16 kS#
Memory depth (USB streaming) - Độ sâu của bộ nhớ
PicoLog
PicoScope
Using the API

1 MS#
20 MS#
unlimited

#
Shared between active channels. - Được chia sẻ giữa các kênh tích cực.


Built-in Sensors/Outputs

Các cảm biến tích hợp bên trong/ Các đầu ra
Channel
Range
Resolution
Accuracy
Sound waveform
±100
±0.2
not calibrated
Sound level
55 to 100 dBA
1 dBA
5 dBA
Temperature
-10 to +70 °C
0.1 °C  @ 25 °C
2 °C  @ 25 °C
Light
0 to 100
0.1
not calibrated
RGB LED
16.7 million colours
8 bit x 3
not applicable


Create Your Own Data Acquisition System - Tạo ra Hệ thống tổng hợp dữ liệu của riêng bạn

Using the supplied PicoLog software it is possible to create your own custom data acquisition system and use up to 20* Pico data loggers on the same PC.

Sử dụng phần mềm PicoLoh được cấp nó có thể tạo ra hệ thống tổng hợp dữ liệu sửa đổi của riêng bạn
và sử dụng lên tới 20 bộ thu thập dữ liệu trên cùng một máy tính PC.

For example, if you need to measure 12 thermocouples you could use two eight–channel TC-08s. If at a later date you need to measure another parameter you may decided to add a PicoLog 1216 as well. And, so on.

Thí dụ, nếu bạn cần đo 12 cái que cảm biến trở nhiệt, bạn có thể dùng 2 cái TC-08 tám kênh. Nếu sau đó
bạn cần đo tham số khác thì bạn có thể quyết định thêm một cái PicoLog 1216 cũng được. Và tương tự vậy.

If you use Pico data loggers that include Ethernet interfaces you have even greater freedom as the distance from your PC to logger is not limited by the length of the connecting cable.

Nếu bạn sử dụng các bộ thu thập dữ liệu Pico có các giao diện Ethernet, bạn thận chí tự do hơn về
khoảng cách từ máy tính PC của bạn tới bộ thu thập, do đó không bị giới hạn về chiều dài của cáp kết nối.

For example, you could monitor the current consumption of buildings at various locations — even in different countries — by connecting a PicoLog CM3 at each location and then accessing each logger via the internet.

Thí dụ, bạn có thể giám sát mức tiêu thụ dòng điện của các toà nhà ở các khu vực khác nhau - thậm chí
trong các quốc gia khác nhau - bằng cách kết nối một PicoLog CM3 ở mỗi nơi
và sau đó truy cập mỗi bộ thu thập thông qua Internet.

Overall, if you want an expandable data acquisition system then a Pico data acquisiton system gives you a highly configurable system with a low cost per channel.

Toàn bộ, nếu bạn muốn một hệ thống tổng hợp dữ liệu có khả năng mở rộng thì một hệ thống
như vậy của Pico sẽ đưa cho bạn một hệ thống có khả năng cấu hình cao với mức giá hạ cho mỗi kênh.

* The total number of data loggers that you can use will depend on the type of logger(s) being used. If you are planning to build a large/complex system then please contact our technical support team who will be able to assist you.

* Tổng số các bộ thu thập dữ liệu mà bạn có thể dùng sẽ tuỳ thuộc vào kiểu (các) bộ thu thập
được sử dụng. Nếu bạn lập kế hoạch xây dựng một hệ thống lớn/ phức tạp thì
hãy liên hệ nhóm hỗ trợ công nghệ của chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn.


General purpose data loggers > - Các bộ thu thập dữ liệu mục đích Chung.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG NHÀ SẢN XUẤT / OTHER PRODUCTS FROM Picotech
PicoVNA 106: 6 GHz Vector Network Analyzer - Bộ phân tích mạng Vector 6GHz
TULA @ PICO Automotive Products Catalogue
PC-Based PicoScope Oscilloscopes: Dòng máy hiện sóng nền PC (PICO)
129~29.495$ (Giá web Pico + 10%)
Automotive oscilloscopes Kits: PC Oscilloscopes for Automotive Diagnostics
1089-3505$
PP707: Bộ đào tạo thu thập dữ liệu USB DrDAQ/ USB DrDAQ Data Logging Kit
7.840.000đ
Data Logger: Data Acquisition Products - Các sản phẩm thu thập dữ liệu
[Xem giá chi tiết]
PicoScope 2000 Series: New release scopes
TULA @ PICO Training & Education Kit
TULA @ PICOTECH
PicoSource PG900 Series: New PicoSource Pulse Generators
PicoSource PG900 Series: Fast-edge differential pulse generators, Máy phát xung vi sai siêu nhanh
PP863: Máy hiện sóng PicoScope 5242A/ PC USB Oscilloscope
PicoScope 2204A: 2-channel, 10MHz PC-based Oscilloscopes (PICO)
3.900.000đ
PICO released new product PicoVNA - Hãng Pico tung ra sản phẩm mới PicoVNA
Have your customers meet us at Electronica MunichThao tác người sử dụng: [ Thêm dữ liệu ]      [ Tải file lên web ]   

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Công ty TNHH Giải pháp TULA - TULA Solution Co., Ltd
VPGD: Số 6 Ngõ 23 Đình Thôn (Phạm Hùng), Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel.: 024.39655633,  Hotline: 0912612693,  E-mail: 

 
Bản quyền © 2005-2023, Công ty TNHH Giải pháp TULA sở hữuGIỚI THIỆU | HỖ TRỢ