TULA.VN - Electronics Materials and Instruments in Vietnam 
       ENGLISH     
Trang chủ | Đối tác | Thư ngỏ | Sơ đồ web | Liên hệ
            
MÁY NẠP Jig test | THIẾT BỊ công cụ | VẬT TƯ hoá chất | LINH KIỆN phụ kiện | DỊCH VỤ GIỚI THIỆU | HỖ TRỢ
 SẢN PHẨM
 Máy nạp rom, Jig test
» Máy nạp rom đa năng
» Máy nạp Gang đa năng
» Máy nạp rom on-board
» Máy nạp chuyên biệt
» Hệ thống nạp tự động
» Phụ kiện đế nạp socket
»Xoá Rom, kiểm tra IC
» Sao chép ổ cứng, thẻ nhớ
»Jig test ICT/FCT/DIP-pallet
 Đo lường và kiểm tra
» Dao động ký oscilloscope
» Thiết bị viễn thông, RF
» Bộ thu thập dữ liệu
» Đồng hồ vạn năng số
» Máy phát xung, đếm tần
» Máy đo LCR, linh kiện
» Bộ đổi nguồn, tải điện tử
» Kit đào tạo, thực hành
 Các công cụ sản xuất
» Máy khò, mỏ hàn thiếc
» Tủ sấy, tủ môi trường
» Dây chuyền SMT Line
» Thiết bị sản xuất PCBA
 Thiết bị, công cụ khác
» Thiết bị Automotive
» Đo lực, cơ điện khác
» Thiết bị quang học
 Linh phụ kiện Điện tử
» Vi điều khiển họ 8051
» Nuvoton ARM Cortex-M
» Nuvoton ARM7/9 Soc
» Chip phát nhạc, audio
» Wireless RF IC, Tools
» Vật tư hàn, rửa mạch
 e-Shop thiết bị, vật tư
 Số lượt truy cập

244953758
lượt xem, tính từ 20/12/2006
 Ai đang online
Hiện tại có 0 khách và 0 thành viên đang online.

Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đâyOUR PARTNERS
(Products Line-Card)Flash Support Group

PEmicro

Power Supply

Shenzhen KESD Technology Co.,Ltd.Car and Consumer IC Solutions Provider


  

Danh mục nội dung: Chuyên mục chính/2. Thiết bị đo lường và kiểm tra điện tử/2.6. Bo mạch đào tạo, công cụ và Kit phát triển nhúng (Training board, Tools and Development Kit)


      
  PP707: Bộ đào tạo thu thập dữ liệu USB DrDAQ/ USB DrDAQ Data Logging Kit
  Part#: Picotech PP707
  Giá (chưa VAT): 7.840.000đ
  Ghi chú: Bộ kit đào tạo bằng Oscilloscope
  Nhãn hiệu: Picotech (Anh Quốc/ UK)
  Cấu hình: 14 Input Channels
  [ Tài liệu Datasheet ]   [ Báo giá Quotation sheet ]   [ Shopping Shopping now ]   [ Views: 6510 ]   2021-12-11
 ◊ Đặc điểm chính:
DrDAQ allows children of all ages to perform a multitude of science experiments. Just plug it into your PC and enter the world of data logging.

DrDAQ cho phép người dùng ở tất cả các lứa tuổi thực hiện được nhiều thực nghiệm khoa học. Chỉ cần cắm nó vào máy tính PC của bạn và thâm nhập vào thế giới thu thập dữ liệu.

Whether you’re a teacher, student, hobbyist or professional the USB DrDAQ Data Logger gives you an inexpensive entry in to the world of PC-based data logging.

Cho dù bạn là giáo viên, sinh viên, người đam mê lĩnh vực này hay là chuyên gia thì Bộ thu thập dữ liệu USB DrDAQ cũng cho bạn một cánh cửa để bước vào thế giới thu thập dữ liệu nền PC với chi phí cực kỳ tiết kiệm.

 ◊ Mô tả chi tiết:
 • Use DrDAQ as a data logger - Dùng được DrDAQ như một bộ thu thập dữ liệu
 • Use DrDAQ as an oscilloscope - Dùng được DrDAQ như một máy hiện sóng
 • Use DrDAQ as a signal generator - Dùng được DrDAQ như một bộ tạo dao động
 • Built-in sensors for light, sound and temperature - Có tích hợp sẵn các cảm biến ánh sáng, âm thanh và nhiệt độ
 • Measure pH — just plug in any standard pH electrode - Đo được pH - chỉ cần cắm vào bất kể điện cực pH chuẩn nào
 • Sockets for external sensors - Có các ổ cắm cho các cảm biến ngoài
 • Digital outputs to control external devices - Có các đầu ra số để điều khiển thiết bị bên ngoài
 • USB connected and powered - Được cấp nguồn và kết nối cổng  USB
 • Use up to 20 USB DrDAQs on a single PC - Dùng được tới 20 chiếc USB DrDAQ trên một máy tính PC

 
My USB DrDAQ Data Logger really is all that you need.
Just look at all of these features…

 • Built–in sensors for light, sound and temperature - 4 digital inputs and outputs
 • 3 sockets for external sensors
 • High impedance input for pH or Redox measurements
 • 100 kHz, 8–bit oscilloscope with a ±10 V  range  -  Signal generator with AWG for creating your own waveforms
 • Captures fast signals
 • USB connected and powered
 • Use up to 20 USB DrDAQs on a single PC
 • Supplied complete with PicoLog, PicoScope and an SDK
Bộ thu thập dữ liệu USB DrDAQ của tôi thực sự là tất cả cái mà bạn cần.
Hãy xem qua tất cả các tính năng này...

 • Tích hợp sẵn các cảm biến đo ánh sáng, âm thanh và nhiệt độ 
 • Có 4 đầu vào và đầu ra số
 • Có 3 đầu cắm cho các cảm biến ngoài
 • Có đầu vào trở kháng cao cho đo pH hoặc ôxi hoá khử
 • Có chứa máy hiện sóng 8-bit, 100KHs với dải đo ±10V  - 
 • Có chứa bộ phát hàm với AWG cho tạo các dạng sóng của riêng bạn
 • Chụp được các tín hiệu nhanh
 • Được cấp nguồn và kết nối qua cổng USB
 • Dùng được tới 20 bộ USB DrDAQ trên một máy tính PC
 • Kèm theo cả PicoLog, PicoScope và một SDK

Sensors

Thanks to the built–in sensors for light, sound and temperature you can start using your USB DrDAQ Data Logger straight out of the box. (Doctor DAQ has also included an RGB LED that you can program to show any 1 of 16.7 million colours.)

Nhờ có tích hợp các cảm biến ánh sáng, âm thanh và nhiệt độ mà bạn có thể bắt đầu dùng được Bộ thu thập dữ liệu USB DrDAQ ngay khi lấy ra khỏi hộp đựng. (Doctor DAQ cũng đã bao gồm một LED RGB để hiện ra bất kể một mầu nào trong số 16.7 triệu mầu)


When you want to do more with your DrDAQ you can thanks to the external sensor sockets. Simply buy an external sensor and your DrDAQ can measure humidity, oxygen levels, external temperatures and more. We provide you with all you need to know to connect external sensors to your DrDAQ so you can even design and use your own sensors.

Khi bạn muốn thao tác thêm với DrDAQ của bạn thì bạn có thể nhờ đến các đầu cắm cảm biến ngoài. Đơn giản là hãy mua một cảm biến ngoài và DrDAQ của bạn có thể đo độ ẩm, các nồng độ ôxy, các nhiệt độ ngoài và những thứ khác. Chúng tôi cung cấp cho bạn tất cả những cái bạn cần biết để kết nối các cảm biến ngoài tới DrDAQ của bạn, bởi vậy bạn thậm chí có thể thiết kế và sử dụng các cảm biến của riêng bạn.

Digital I/Os - Các đầu Vào/ Ra số

Your USB DrDAQ also includes 4 digital input/outputs. In input mode these give you even more monitoring options. When used as outputs they enable you to use your DrDAQ to control external devices. 2 of the digital I/Os include a pulse-counting function when used as inputs, and a pulse–width modulation (PWM) output capability.

USB DrDAQ của bạn cũng chứa 4 đầu vào/ ra số. Trong chế độ đầu vào, những cái này cho bạn thậm chí nhiều tuỳ chọn giám sát hơn. Khi được dùng như các đầu ra thì chúng cho phép bạn dùng DrDAQ để điều khiển các thiết bị ngoài. 2 trong số các đầu I/O (vào/ra) số gồm một chức năng đếm xung khi được dùng như các đầu vào, và một khả năng đầu ra (PWM) điều chế độ rộng xung.

More than just a data logger - Không chỉ là một bộ thu thập dữ liệu

Thanks to the power of your DrDAQ you can also use it as an oscilloscope or spectrum analyzer. Just run the supplied PicoScope software and your DrDAQ becomes a single-channel scope with a 100 kHz  bandwidth, 8–bit resolution and the ability to measure voltages of up to ±10 volts.

Nhờ sức mạnh của DrDAQ của bạn mà bạn cũng có thể dùng nó như một máy hiện sóng hoặc một bộ phân tích phổ. Chỉ cần chạy phần mềm PicoScope được cấp kèm theo thì DrDAQ của bạn trở thành một bộ hiện sóng đơn kênh với băng thông 100KHz, độ phân giải 8-bit và khả năng đo lường điện áp lên tới ±10V.
But that’s not all. Your DrDAQ also includes a signal generator. The signal generator output not only includes a standard function generator, but also an arbitrary waveform generator (AWG) too. Using the AWG function you can create your own waveforms.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. DrDAQ của bạn còn có chứa một bộ phát hàm (tạo tín hiệu). Bộ tạo tín hiệu này cho ra không chỉ như một bộ phát hàm chuẩn mà còn như một bộ tạo dạng sóng bất kỳ (AWG). Dùng chức năng AWG thì bạn có thể tạo ra các dạng sóng của riêng bạn.

All the software you want — and it’s free - Tất cả phần mềm bạn muốn - là miễn phí

The PicoScope oscilloscope software uses the power of your PC or laptop to deliver high performance, and has an easy–to–use Windows interface. All of its advanced features, such as spectrum analysis, automatic measurements and statistics, are included in the price of your USB DrDAQ.

PicoLog is a powerful yet flexible data acquisition program designed for collecting, analysing and displaying data over long or short periods of time. Data can be viewed both during and after collection in spreadsheet or graphical format. The data can also be easily exported to other applications.

If you want to write your own software or use the DrDAQ with third party software we provide a free software development kit (SDK). The SDK includes drivers for Windows XP (SP2 or later), Vista and Windows 7 (32– and 64–bit), and programming examples for C, C++, LabVIEW and Excel.

Phần mềm máy hiện sóng  PicoScope dùng nguồn của máy tính của bạn hoặc laptop để thực hiện năng lực, và có một giao diện dễ dùng chạy trên Windows. Tất cả các tính năng nâng cao như là phân tích phổ, các đo lường tự động và thống kê, được tính cả vào giá của bộ USB DrDAQ của bạn rồi.

PicoLog là một phần mềm tổng hợp dữ liệu mạnh mẽ và linh hoạt được thiết kế cho thu thập, phân tích và hiển thị dữ liệu trong các chu kỳ thời gian ngắn hoặc dài. Dữ liệu có thể được xem cả trong và sau khi thu thập trong định dạng đồ hoạ hoặc bảng tính. Dữ liệu đó cũng có thể dễ dàng được xuất ra cho các ứng dụng khác

Nếu bạn muốn viết phần mềm của riêng bạn hay dùng DrDAQ này với phần mềm của đơn vị khác thì chúng tôi cung cấp một kit phát triển phần mềm (SDK) miễn phí. SDK này gồm có các driver cho Windows XP (SP2 hoặc mới hơn), Vista và Windows 7 (32 và 64 bit), và các thí dụ lập trình cho C, C++, LabVIEW và Excell.

Hobbyist, student or professional — DrDAQ is all you need - Là người đam mê, sinh viên hay chuyên gia - DrDAQ là tất cả mà bạn cần

The USB DrDAQ Data Logger has something for everyone: whether you’re a teacher looking for a fun way to perform data logging experiments in the classroom, a student wanting an inexpensive introduction to data logging and oscilloscopes, a computer programmer who wants to use C++ to monitor and control inputs and outputs of real-world devices, an hobbyist who wants to monitor and control their environment, or a professional wanting to measure pH under laboratory conditions — DrDAQ is all you need.

Bộ thu thập dữ liệu USB DrDAQ này có một số cho mọi người: dù bạn là một giá viên tìm kiếm một cách vui thú thông qua tiến hành các thực nghiệm thu thập dữ liệu trong lớp học, một sinh viên muốn một giới thiệu không đắt đỏ để thu thập dữ liệu và các máy hiện sóng, một lập trình viên máy tính muốn dùng C++ để giám sát và điều khiển các đầu vào và các đầu ra của các thiết bị thế giới thực, một người đam mê muốn gián sát và điều khiển môi trường của họ, hoặc là một chuyên gia muốn đo lường pH dưới các điều kiện thí nghiệm - DrDAQ là tất cả bạn cần.
  
 I think you’ll agree that my USB DrDAQ Data Logger really does make data logging fun. You really can just plug it in and start measuring straight away — no need for a PhD and a course on using the software. Yet, at the same time you can continue to expand your DrDAQs abilities and make it do more and more… add external sensors… use the digital outputs to control the world around you… write your own software and take total control of your DrDAQ… even connect multiple DrDAQs on the same PC.
Wow! It makes me dizzy just thinking about all the possiblities!

Buy your USB DrDAQ Data Logger today
and let’s make data logging fun.


Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý rằng bộ thu thập dữ liệu USB DrDAQ của tôi thực sự làm cho việc thu thập dữ liệu trở lên vui thú. Bạn thực sự có thể chỉ cần cắm nó vào và bắt đầu dùng được ngay việc đo lường - không cần nột Tiến sỹ và một khoá học về dùng phần mềm của nó. Đúng thế, trong cùng thời gian bạn có thể liên tục mở rộng các khả năng của DrDAQ của bạn và tiến hành với nó ngày càng nhiều... thêm các cảm biến ngoài... dùng các đầu ra số để điều khiển thế giới quang bạn... viết phần mềm của riêng bạn và kiểm soát tất cả điều khiển của DrDAQ của bạn... thậm chí kết nối nhiều DrDAQ trên cùng một PC.
Wow! Nó làm tôi chóng mặt khi chỉ nghĩ về tất cả các khả năng đó!

Hãy mua Bộ thu thập dữ liệu USB DrDAQ của bạn và chúng ta hãy tiến hành việc thu thập dữ liệu. 
 Thêm chi tiết:

SPECIFICATIONS:

Attribute

Value

Measurement Parameters

Digital I/O, Humidity, Light, pH, Pulse, Resistance, Sound, Temperature

Data Logger Type

Multipurpose

Number of Input Channels

14

Interface Type

USB 2.0

Maximum Voltage Measurement

5V

Maximum Temperature Measurement

+70 °C

Power Source

USB

Best Temperature Measurement Accuracy

±2 °C

Alarm

Yes

Temperature Measurement Resolution

0.1°C

Maximum Humidity Measurement

90%RH

Package content

USB DrDAQ data logger board
pH electrode
Dr DAQ 2-meter temperature sensors
DrDAQ humidity sensor
Software CD
USB Installation Guide
3m sensor extension cable
Scope probe x1 / x10 switchable
USB2 cable, 1.8 metre, blue

Best Humidity Measurement Accuracy

±10 %

Humidity Measurement Resolution

0.2%

Video:
CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG NHÀ SẢN XUẤT / OTHER PRODUCTS FROM Picotech
PicoVNA 106: 6 GHz Vector Network Analyzer - Bộ phân tích mạng Vector 6GHz
TULA @ PICO Automotive Products Catalogue
PC-Based PicoScope Oscilloscopes: Dòng máy hiện sóng nền PC (PICO)
129~29.495$ (Giá web Pico + 10%)
Automotive oscilloscopes Kits: PC Oscilloscopes for Automotive Diagnostics
1089-3505$
PP707: Bộ đào tạo thu thập dữ liệu USB DrDAQ/ USB DrDAQ Data Logging Kit
7.840.000đ
Data Logger: Data Acquisition Products - Các sản phẩm thu thập dữ liệu
[Xem giá chi tiết]
PicoScope 2000 Series: New release scopes
TULA @ PICO Training & Education Kit
TULA @ PICOTECH
PicoSource PG900 Series: New PicoSource Pulse Generators
PicoSource PG900 Series: Fast-edge differential pulse generators, Máy phát xung vi sai siêu nhanh
PP863: Máy hiện sóng PicoScope 5242A/ PC USB Oscilloscope
PicoScope 2204A: 2-channel, 10MHz PC-based Oscilloscopes (PICO)
3.900.000đ
PICO released new product PicoVNA - Hãng Pico tung ra sản phẩm mới PicoVNA
Have your customers meet us at Electronica Munich
Picotech announces the expansion of the acclaimed PicoScope 3000 SeriesThao tác người sử dụng: [ Thêm dữ liệu ]      [ Tải file lên web ]   

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Công ty TNHH Giải pháp TULA - TULA Solution Co., Ltd
VPGD: Số 6 Ngõ 23 Đình Thôn (Phạm Hùng), Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel.: 024.39655633,  Hotline: 0912612693,  E-mail: 

 
Bản quyền © 2005-2023, Công ty TNHH Giải pháp TULA sở hữuGIỚI THIỆU | HỖ TRỢ