0 TULA.VN - Electronics Materials and Instruments in Vietnam  
   Online (39)    ENGLISH
Trang chủ | Đối tác | Thư ngỏ | Sơ đồ web | Liên hệ | Tìm kiếm 
- Xem kho hàng STOCK » Click here! MÁY NẠP Jig test | THIẾT BỊ công cụ | VẬT TƯ hoá chất | LINH KIỆN phụ kiện | DỊCH VỤ GIỚI THIỆU | HỖ TRỢ
 SẢN PHẨM
 Máy nạp rom, Jig test
» Máy nạp rom đa năng
» Máy nạp Gang đa năng
» Máy nạp rom on-board
» Máy nạp chuyên biệt
» Hệ thống nạp tự động
» Phụ kiện đế nạp socket
»Xoá Rom, kiểm tra IC
» Sao chép ổ cứng, thẻ nhớ
»Jig test ICT/FCT/DIP-pallet
 Đo lường và kiểm tra
» Dao động ký oscilloscope
» Thiết bị viễn thông, RF
» Bộ thu thập dữ liệu
» Đồng hồ vạn năng số
» Máy phát xung, đếm tần
» Máy đo LCR, linh kiện
» Bộ đổi nguồn, tải điện tử
» Kit đào tạo, thực hành
 Các công cụ sản xuất
» Máy khò, mỏ hàn thiếc
» Tủ sấy, tủ môi trường
» Dây chuyền SMT Line
» Thiết bị sản xuất PCBA
 Thiết bị, công cụ khác
» Thiết bị Automotive
» Đo lực, cơ điện khác
» Thiết bị quang học
 Linh phụ kiện Điện tử
» Vi điều khiển họ 8051
» Nuvoton ARM Cortex-M
» Nuvoton ARM7/9 Soc
» Chip phát nhạc, audio
» Wireless RF IC, Tools
» Vật tư hàn, rửa mạch
 e-Shop thiết bị, vật tư
 Ai đang online
Hiện tại có 39 khách và 0 thành viên đang online.

Bạn là khách. Bạn có thể đăng kí bằng cách nhấn vào đây
 Số lượt truy cập

173037939
lượt xem, tính từ 20/12/2006OUR PARTNERS
(Products Line-Card)
Flash Support Group

PEmicro 
Shenzhen KESD Technology Co.,Ltd.______________________
Princeton Technology Corporation - Car and Consumer IC Solutions Provider

  

Danh mục nội dung: Chuyên mục chính/2. Thiết bị đo lường và kiểm tra điện tử/2.2. Thiết bị thu thập dữ liệu, đo lường & cảm biến môi trường (Data Logger and Enviroment Sensors)


      
  PT-104: Platinum Resistance Data Logger, Bộ thu thập dữ liệu nhiệt điện trở Platinum
  Part#: Pico PT-104
  Giá (chưa VAT): 16.700.000đ
  Ghi chú: Bộ thu thập dữ liệu nhiệt độ, chính xác cao
  Nhãn hiệu: Pico (Anh Quốc/ UK)
  [ Tài liệu Datasheet ]   [ Báo giá Quotation sheet ]   [ Shopping Shopping now ]   [ Views: 4622 ]   2021-03-13
 ◊ Đặc điểm chính:

- Measures temperature, resistance and voltage ------------------ Đo nhiệt độ, điện trở và điện áp

- High resolution and accuracy ------------------ Độ phân giải và độ chính xác cao

- Works with PT100 and PT1000 sensors ------------------ Hoạt động với cảm biến PT100 và PT1000

- Supports 2, 3 and 4-wire sensors ------------------ Hỗ trợ cảm biến 2, 3 và 4 dây

- No power supply required ------------------- Không cần cung cấp điện

- USB and Ethernet interfaces ------------------- Giao diện USB và Ethernet

- Run multiple units on a single PC ------------------- Chạy nhiều đơn vị trên một PC duy nhất

 


 ◊ Mô tả chi tiết:

Accuracy and resolution / Độ chính xác và độ phân giải

Although accurate temperature sensors are widely available, it has been difficult to take advantage of them due to errors caused by the measuring device. Your PT-104 however, is inherently accurate due to its innovative design. Rather than relying on voltage references (which tend to be temperature sensitive) it uses ‘reference’ resistors which are extremely stable (low temperature coefficient and drift). The exact value of each resistor is stored in an EEPROM to provide the ultimate in accuracy (yearly recalibration is recommended). A high-performance 24-bit ADC is used to achieve the 0.001°C resolution.

Mặc dù cảm biến nhiệt độ chính xác được phổ biến rộng rãi, nhưng rất khó để tận dụng chúng do sai số của thiết bị đo. Tuy nhiên, PT-104 do thiết kế sáng tạo của nó vốn đã chính xác. Thay vì dựa vào tham chiếu điện áp (có xu hướng nhạy cảm với nhiệt độ), nó sử dụng điện trở 'tham chiếu' cực kỳ ổn định ( hệ số nhiệt độ  và độ lệch thấp ). Giá trị chính xác của mỗi điện trở được lưu trữ trong EEPROM để cung cấp độ chính xác cao nhất (nên hiệu chuẩn lại hàng năm). ADC 24-bit hiệu suất cao được sử dụng để đạt được độ phân giải 0,001°C. 

Temperature / Nhiệt độ

The PT-104 measures temperature using platinum resistance thermometers (PRTs). Both common industry standards (PT100 and PT1000) are supported. The unit is compatible with two, three and four-wire sensors (four-wire PT100 sensors are recommended for accurate measurements). A wide range of PT100 sensors are available for use with your PT-104.

PT-104 đo nhiệt độ bằng nhiệt kế điện trở bạch kim (PRT). Hỗ trợ cả hai tiêu chuẩn chung của ngành (PT100 và PT1000) . Thiết bị tương thích với các cảm biến 2 , 3 và 4 dây (khuyến nghị sử dụng cảm biến PT100 - 4 dây để đo chính xác) ,  và Nhiều loại cảm biến PT100 có sẵn để sử dụng với PT-104 . 

Resistance / Sức cản

When measuring resistance, the PT-104 uses a four-wire circuit to give the greatest possible accuracy.

Two resistance ranges are available (0 to 375 Ω and 0 to 10,000 Ω). The unit is calibrated for 0 to 375 Ω so this range should be used for accurate measurements.

Khi đo điện trở, PT-104 sử dụng mạch 4 dây để mang lại độ chính xác cao nhất có thể.

2 dải điện trở có sẵn (0 đến 375 Ω và 0 đến 10.000 Ω). Thiết bị được hiệu chuẩn từ 0 đến 375 Ω, vì vậy dải này sẽ được sử dụng cho các phép đo chính xác.

Voltage / Vôn

For voltage measurements, each input connector can be treated as a differential input with ground, or two single-ended inputs. Both inputs must be zero volts or above, though it does not matter which input has the higher voltage.

Two voltage ranges are available (0 to 115 mV and 0 to 2500 mV). For the most accurate measurements use the 0 to 2500 mV range.

Đối với phép đo điện áp, mỗi đầu nối đầu vào có thể được coi là đầu vào vi sai với đất hoặc 2 đầu vào 1 đầu. Cả 2 đầu vào phải là 0 vôn hoặc cao hơn, không quan trọng đầu vào nào có điện áp cao hơn . 

2 dải điện áp có sẵn (0 đến 115 mV và 0 đến 2500 mV). Để có các phép đo chính xác nhất, hãy sử dụng dải 0 đến 2500 mV.

Software / Phần mềm

The PT100 data logger is supplied with PicoLog data logging software. PicoLog will automatically detect which sensor is connected and will display readings in the correct units.

Also supplied is a software development kit. The SDK contains a range of software drivers and example code that you can use to write your own software or to use your PT-104 data logger with third-party software.

Bộ ghi dữ liệu PT100 được cung cấp cùng với phần mềm ghi dữ liệu PicoLog. PicoLog sẽ tự động phát hiện cảm biến nào được kết nối và sẽ hiển thị các kết quả đọc theo đúng đơn vị.

Cũng được cung cấp là một bộ phát triển phần mềm. SDK chứa một loạt trình điều khiển phần mềm và mã mẫu mà bạn có thể sử dụng để viết phần mềm của riêng mình hoặc để sử dụng trình ghi dữ liệu PT-104 của bạn với phần mềm của bên thứ ba.

But I need to measure more channels… / Nhưng tôi cần đo lường nhiều kênh hơn…

The PT-104 is capable of measuring up to 4 channels at once. Need more channels? No problem. Using PicoLog you can connect up to 20 PT-104s to one PC — giving you a potential 80-channel PT100 data logger. Alternatively you can use your PT-104 logger with up to 19 other Pico data loggers, such as the PicoLog 1000 multichannel data logger, to create your own custom data acquisition system.

PT-104 có khả năng đo 4 kênh cùng một lúc. Cần thêm kênh? Không vấn đề gì. Sử dụng PicoLog, bạn có thể kết nối tối đa 20 PT-104 với một PC - cung cấp cho bạn bộ ghi dữ liệu PT100 80 kênh tiềm năng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng trình ghi PT-104 của mình với tối đa 19 trình ghi dữ liệu Pico khác, chẳng hạn như trình ghi dữ liệu đa kênh PicoLog 1000, để tạo hệ thống thu thập dữ liệu tùy chỉnh của riêng bạn.

The ultimate in portability / Tính di động tối ưu

With both USB and Ethernet interfaces the PT-104 can be used in a variety of situations. If you need a portable solution that can be used at various locations and is fast to set up and use, simply connect your laptop to the PT-104 by USB. Need to monitor a situation over a period of hours or days, or from a remote location? Plug your PT-104 into a spare port on your network and then access it remotely either from your LAN or over the internet (using Power over Ethernet (PoE) technology means that you don’t even need a separate power supply).

When accuracy is paramount the PT-104 is what you need /  Khi độ chính xác là tối quan trọng , PT-104 là thứ bạn cần

The PT-104 platinum resistance data logger gives you the ultimate in resolution and accuracy. You can use it to measure temperature, voltage and resistance. Having both USB and Ethernet interfaces gives you the choice of how you connect and power your PT-104, along with the ability to access the PT-104 remotely over a LAN or the internet. When the accuracy of your temperature measurements is paramount the PT-104 is what you need.

Với cả giao diện USB và Ethernet, PT-104 có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp. Nếu bạn cần một giải pháp di động có thể được sử dụng ở nhiều địa điểm khác nhau và cài đặt và sử dụng nhanh chóng, chỉ cần kết nối máy tính xách tay của bạn với PT-104 bằng USB. Bạn cần theo dõi 1 tình huống trong 1 khoảng thời gian hàng giờ hoặc hàng ngày hoặc từ một vị trí từ xa? Cắm PT-104 của bạn vào một cổng dự phòng trên mạng của bạn và sau đó truy cập từ xa từ mạng LAN hoặc qua internet (sử dụng công nghệ Nguồn qua Ethernet (PoE) có nghĩa là bạn thậm chí không cần nguồn điện riêng).

Bộ ghi dữ liệu kháng bạch kim PT-104 mang đến cho bạn độ phân giải và độ chính xác cao nhất. Bạn có thể sử dụng nó để đo nhiệt độ, điện áp và điện trở. Có cả giao diện USB và Ethernet cho phép bạn lựa chọn cách kết nối và cấp nguồn cho PT-104, cùng với khả năng truy cập PT-104 từ xa qua mạng LAN hoặc internet. Khi độ chính xác của các phép đo nhiệt độ của bạn là tối quan trọng, PT-104 là thứ bạn cần.

 


CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG NHÀ SẢN XUẤT / OTHER PRODUCTS FROM Pico
SE012: PT100 probe, 1/10 DIN accuracy, 2 m
TULA @ PICOTECH
PICO announces a new range of high-performance passive probes PicoConnect 900 Series
SE031: Thermocouple type K, glass fibre insulated for USB TC-08 datalogger, –60~350°C
Sẵn hàng (2)
640.000đ / chiếc
SE029: Thermocouple type K, PTFE insulated for USB TC-08 datalogger, –75~250°C
Sẵn hàng (1)
800.000đ / chiếc
USB TC-08: Thermocouple Data Logger, Bộ thu thập dữ liệu cặp nhiệt điện
PT-104: Platinum Resistance Data Logger, Bộ thu thập dữ liệu nhiệt điện trở Platinum
16.700.000đ
SE011: PT100 probe, general purpose, 2 m
PICO released new product PicoScope 4444: Hãng Pico tung ra sản phẩm mới PicoScope 4444Thao tác người sử dụng: [ Thêm dữ liệu ]

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Công ty TNHH Giải pháp TULA - TULA Solution Co., Ltd
Văn phòng giao dịch: Số 6 Ngõ 23 Đình Thôn (Phạm Hùng), Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel./ Fax: 024.39655633,  Hotline: 0912612693,  E-mail: 

 
Bản quyền © 2005-2021, Công ty TNHH Giải pháp TULA sở hữuWebsite được thiết kế bởi Tula